Ochrana osobných údajov

© 2017 penzión Čergov

Ochrana osobných údajov

Týmto, ako dotknutá osoba, udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel rezervácie, prevádzkovateľovi Čergov, s.r.o., so sídlom Hervartov 23, 086 22 Kľušov, IČO: 50 311 328, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 33025/P, na čas spojený s poskytnutím ubytovania v objekte.